Congresso

Bakom en perfekt konferens ligger mycket arbete för att allt ska fungera problemfritt. Vi har många års erfarenhet av att projektleda, boka och arrangera konferenser, kongresser och möten.

Vi är Professional Congress Organisers PCO, en certifiering genom IAPCO som borgar för hösta kvalitet. Ett samarbete med oss resulterar i ett lyckat arrangemang med nöjda deltagare.

Kontakt: Congresso AB, Tina Happe och Märit Blixth
Telefon: 063-12 14 00
Mail: info@congressoab.se
tina.happe@congressoab.se
marit.blixth@congressoab.se
Webb: congressoab.se

Comments are closed.